Legislatie

Legislatie

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), este o institutie publica independenta care si-a inceput activitatea in anul 1998 in contextul procesului de aderare la Uniunea Europeana, iar reglementarile create de ANRE au dus la transpunerea cu succes a principiilor fundamentale ale directivelor UE in domeniu. ANRE stabileste regulile necesare functionarii pietei de energie electrica si de gaze naturale si se asigura ca aceste reguli sunt respectate de toti participantii la piata.

ANRE acorda licente si autorizatii care dau posibilitatea companiilor sa opereze pe piata de energie electrica. Companiile au obligatia de a respecta termenii licentei, iar in cazul in care nu realizeaza acest lucru, ANRE poate lua masuri impotriva lor.

Un rol important in cadrul legislativ privind implementarea si dezvoltarea productiei si utilizarii de energie regerabila la nivelul Romaniei il are Directiva Europeana din 2005, prin care Uniunea Europeana isi impune sa atinga un obiectiv revolutionar. Prin canalizarea eforturilor si prin promovarea utilizarii energiei regenerabile, Uniunea Europeana isi propune sa isi reduca cu 20% emisiile de noxe si sa produca 20% din totalul energiei din surse regenerabile.

Explozia de proiecte implementate in Romania s-a datorat insa Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care a deschis portile unei piete extrem de atractive pentru investitorii autohtoni si straini. Pentru promovarea productiei de energie regenerabila, in Romania a fost adoptat sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea de certificate verzi.

Sistemul de promovare se aplica producatorilor, detinatori ai capacitatilor de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie, acreditati de ANRE in acest sens, de la data cand incep sa produca energie electrica, daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile de grupuri/centrale se fac pana in anul 2016. Practic, acest sistem consta in acordarea de certificate verzi producatorilor de energie regenerabila, care vor fi vandute apoi prin mecanisme concurentiale catre furnizorii de energie electrica, carora li se impune obligatia achizitiei unui numar de certificate verzi dependent de cantitatea de energie furnizata de ei consumatorilor finali.

Avand in vedere complexitatea acestei noi ramuri a energiei, evident cadrul legislativ care reglementeaza implementarea proiectelor si exploatarea resurselor regenerabile este foarte vast, cuprinzand pe langa legislatia punctuala privind energia, si legislatia privind protectia mediului, administratia publica si constructiile.

a. Legislatie privind producerea de energie regenerabila:

- Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010
- OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011

b. Legislatie Mediu:

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
- H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
- Ordinul Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
- Ordinul Nr. 19 din 13 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
- Ordinul Nr. 1798/2008 pentru aprobarea procedurii de emitere a Autorizatiei de Mediu


c. Legislatie Cadastru:

- Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare
- Ordin nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

d. Legislatie Urbanism si Constructii:

- Hotararea Nr. 26/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- OG nr. 27/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- Ordonanta de urgenta 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- Legea nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
- Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
- Ordinul Nr. 34/N/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor
- Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
- Hotararea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
- Hotararea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
- Hotararea nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
- Hotararea Nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie
- Ordinul nr. 651/2007 privind modificarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003
- Ordinul nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale
- Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


e. Legislatie instalatii:

- CODUL TEHNIC al Retelelor Electrice de Distributie Aprobat prin Decizia ANRE nr. 101 din 06.06.2000 Elaborator : Compania Nationala de Electricitate S.C. ELECTRICA S.A
- H.G. nr. 90/23.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
- Legea nr. 13/2007, legea energiei electrice
- Ordinul nr. 38/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea
- Ordinul nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea
- Hotararea nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori
- Ordin nr. 129/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes


Nota: Lista de legi de mai sus este orientativa si poate fi completata in functie specificul fiecarui tip proiect ce urmeaza a fi implementat.