Parteneri

PARTENERI

Pentru cresterea eficientei si pentru o implementare mai rapida a proiectelor, o parte din servicii au fost externalizate, legand parteneriate de succes cu firme de renume din aria proiectelor de energie regenerabila. Printre acestea amintim urmatoarele companii:

- GRID CONNECTION INTERNATIONAL GMBH GERMANY – asistenta proiect si marketing;
- S.C. PET COMMUNICATIONS S.R.L. – dimensionare echipament electric si executie lucrari
- CABINET INDIVIDUAL AVOCATURA CONEA MIHAIL - servicii de asistenta si reprezentare juridica;
- S.C. ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS S.R.L -servicii proiectare si executare instalatii electrice;
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - operatorul de transport si sistem in Romania;
- S.C. TOPO CONSULT S.R.L. - servicii de cadastru, geodezie si cartografie
- S.C. TOPODELTAPAD S.R.L. - servicii de expertiza tehnica extrajudiciara;
- S.C. GEO-TECH S.R.L. - studii geotehnice;
- S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L - studii, masuratori, analize si elaborare documentatii prevazute de autoritatile de mediu;
- CABINET EXPERT MEDIU PETRESCU TRAIAN - raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCEL PAVEL - elaborare documentatii urbanism faza P.U.Z.;
- S.C. ARHEO RESEARCH S.R.L. - raport de diagnostic arheologic;
- S.C. EUROGRUP CONSULT S.R.L. - furnizare de agregate de cariera pentru reabilitare drumuri;
- S.C. CHARTA S.R.L. -servicii de asistenta pe probleme fiscale cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- S.C.A. TUCA ZBARCEA & ASOCIATII - servicii de asistenta, consultanta si reprezentare juridica in legatura cu proiectul;
- S.C. PAMBU SECURITY S.R.L. - activitati de paza si supraveghere.