Proiecte Biomasa

PROIECTE BIOMASA

Zonele rurale din Romania au un mare potential de resurse din deseuri forestiere si deseuri agricole, care sunt in prezent insuficient valorificate, generand costuri suplimentare pentru unitatile de exploatare, intrucat depozitarea acestora reprezinta o problema reala in contextul respectarii normelor actuale de poluare.

Pentru dezvoltarea acestei ramuri a productiei de energie regenerabila este necesara directionarea eforturilor in implementarea de proiecte sustenabile care sa eficientizeze exploatarea resurselor de biomasa cu aplicarea principiilor dezvoltarii durabile.

FF Wind Energy International dezvolta doua centrale termoelectrice pe biomasa, fiecare cu o capacitate de 6 MW, prin prelucrarea deseurilor forestiere.

Cele doua centrale pe biomasa se afla in localitatea Petrova, judetul Maramures. Amplasamentul acestora se intinde pe o suprafata de teren de 7,5 ha, detinuta de FF Wind Energy International si este o asezare inconjurata de paduri abundente care fac obiectul exploatarilor forestiere intense.

Centralele vor fi utilate cu tehnologie italiana performanta, furnizorii de echipament luand intreaga responsabilitate privind transportul, montajul si punerea in buna functiune a acestora. Punctul de conectare se afla pe terenul detinut de companie, racordul realizandu-se intr-o linie electrica de 20kV.

Alegerea amplasamentului centralelor este favorabila utilizarii eficiente a potentialului de biomasa forestiera disponibila in zona, cu atat mai mult cu cat in regiunea Maramures nu exista producatori de energie electrica prin utilizarea biomasei, licentiati de A.N.R.E potrivit prevederilor legale aplicabile.

Proiectele propuse sunt in consens cu prevederile Directivei 2001/77/CE privind valorificarea surselor regenerabile de energie si obiectivele programului: Proiectul privind Promovarea tehnologilor curate si a producerii energiei din surse regenerabile, finantat din Fondul pentru Mediu si aprobat prin Hotararea nr.15/28.08.2007 a Comitetului de Avizare al Administratiei Fondului de Mediu, conform prevederilor Legii 105/2006 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.196/2005 cu privire la Fondul pentru Mediu.

Astfel s-au semnat deja doua contracte de finantare nerambursabila in cadrul schemei de ajutor de stat promovate de programul mentionat, conform prevederilor Ord.Min. Mediului nr.714/06.05.2010 privind aprobarea Ghidului de Finantare a Programului privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile. Cele doua contracte de finantare nerambursabila sustin asadar profitabilitatea proiectelor.

Centralele proiectate vor asigura valorificarea energetica a deseurilor lemnoase generate de societatile comerciale din zona, care au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului si care in absenta prezentelor proiecte ar fi prezentat riscul de realizare a unor impacturi negative prin poluarea accidentala a solului si a apei.